Bli medlem!

Her kan du melde deg inn i padleklubben.
Medlemskap koster kr.50,-. Kontingenten betales til kontonummer 0539.60.14744.

 

Betalende medlemmer

18/04-15 

Menn

Kvinner  

 
Barn   1  
Ungdom 3 1  
Voksen 9 10  

Totalt: 24

Ant. funkhemmede: 2

Kulturkortet -

Et gratis rabattkort for ungdom i alderen 13-19 år.

Leknes padleklubb på InstagramPåmelding kurs

Plan for intro- og begynnerkurs vil vi planlegge i løpet av mai.

Følg med !

 

Her kan du melde deg på kurs.

Søk